Penise PRP ve SVF (kök hücre) Tedavi Farkları

Gerçekten önemli farkları var ikisinin arasında. Sol tarafta prp, sağ tarafta, kök hücreyi göreceksiniz. Şimdi 3 tane önemli farklılıklar var. PRP kandan aldığımız trombositleri aktive ederek penis içerisine enjekte etme şeklinde uygulanıyor. Hedef yeni damarsal oluşum yani anjiyogenez dediğimiz şey. Kök hücre ise yağdan ya da kemik iliğinden yapılıyor. Oradan elde ettiğimiz hücreler, öncü hücreler ve bunlar tüm penisteki iskeleti yani tüm yapı üzerine etkili oluyor.

PRP en az 3 seans yapılması öneriyor. 1 ile 3 ay arayla öyle her gün üst üste değil. Kök hücre şu anda tek seans uygulanıyor.

PRP’nin etkisi yaklaşık 1 ila 2 ay içerisinde çıkıyor. Kök hücre tedavisinde ise 6 ila 12 ay bekleme süremiz var.

Genellikle PRP, şok dalgasıyla birlikte yapılıyor. Yani şok dalgasına ek olarak yapılıyor. Kök hücre ise tek başına yapılabilir ama sonrasında şok dalgası yaparsak buradaki kökü hücreleri daha erken uyaracağımız için sonucu daha erken alabiliriz deniyor.

PRP tedavisi, Şok dalgası birlikte daha çok hafif orta şikayeti olan sertleşme bozukluğu şikayeti olan hastaları uygularken, kök hücre ve şok dalga tedavisi daha çok orta ve ciddi derecede şikayeti olan hastalara uyguluyoruz.